پایه کولر 2800 دونار Donar

214,000 تومان
دارای ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم دارای کلید محافظ جان راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشش مرغوب پوشش رنگ الکترواستاتیک دارای پانل با طراحی زیبا دو دهانه خروجی هوادهی مجهز به دمپر قابل تنظیم جهت خروجی باد در جهت های مختلف دارای کنترل از راه دور امکان قرارگیری در داخل اتاق و نزدیک پنجره یا خارج اتاق پشت پنجره امکان پر کردن تشت آب به روش اتصال به آب شهری

کولر 2800 ساده دونار Donar مدل DEC28

3,745,000 تومان
دارای ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم دارای کلید محافظ جان راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشش مرغوب پوشش رنگ الکترواستاتیک دارای پانل با طراحی زیبا دو دهانه خروجی هوادهی مجهز به دمپر قابل تنظیم جهت خروجی باد در جهت های مختلف امکان قرارگیری در داخل اتاق و نزدیک پنجره یا خارج اتاق پشت پنجره امکان پر کردن تشت آب به روش اتصال به آب شهری

کولر 2800 کنترل دار دونار Donar مدل DEC28R

4,173,000 تومان
دارای ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم دارای کلید محافظ جان راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشش مرغوب پوشش رنگ الکترواستاتیک دارای پانل با طراحی زیبا دو دهانه خروجی هوادهی مجهز به دمپر قابل تنظیم جهت خروجی باد در جهت های مختلف دارای کنترل از راه دور امکان قرارگیری در داخل اتاق و نزدیک پنجره یا خارج اتاق پشت پنجره امکان پر کردن تشت آب به روش اتصال به آب شهری

کولر 3500 دونار Donar مدل DEC35

8,025,000 تومان
دارای ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم دارای کلید محافظ جان راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشش مرغوب پوشش رنگ الکترواستاتیک

کولر 5500 دونار Donar مدل DEC50

10,165,000 تومان
دارای ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم دارای کلید محافظ جان راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشش مرغوب پوشش رنگ الکترواستاتیک

کولر 7500 دونار Donar مدل DEC70

11,770,000 تومان
دارای ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم دارای کلید محافظ جان راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشش مرغوب پوشش رنگ الکترواستاتیک