یخچال D17 دونار Donar نوفراست مدل DNF290T

  یخچال D17 دونار Donar نوفراست مدل DNF290T ظرفیت و ابعاد فریزر تک دونار (D17) DR-290T ظرفیت 14 فوت این

یخچال D17 دونار Donar نوفراست مدل DR366T

  یخچال D17 دونار Donar بدون جایخی آبریزدار نوفراست مدل DR366T یخچال تک دونار مدل DR 366T آبریز دار با

یخچال D21 دونار Donar با مینی بار مدل DNR412TH

  یخچال D21 دونار Donar با مینی بار مدل DNR412WTH مشخصات مشترک مجهز به سیستم روشنایی LED نمایشگر دیجیتال مجهز

یخچال D21 دونار Donar بدون مینی بار مدل DNR412T

  یخچال D21 دونار Donar بدون مینی بار مدل DNR412T مجهز به سیستم روشنایی LED نمایشگر دیجیتال مجهز به قفل